Privacyverklaring

Privacy

“Dichonexa” kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website “Dichonexa” verstrekt.

 

“Dichonexa” kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mail adres

 

Wij  verwerken uw persoonsgegevens om u per mail of telefonisch te kunnen benaderen om uw vraag te beantwoorden.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden en nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

De website “Dichonexa” maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging door “Dichonexa” verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op:

 

Dichonexa’s labradors
Karin & Peter Paans
Elzenlaan 11, 7954 EA Rouveen
Tel: 0522-291654
E-mail:  dichonexa@ziggo.nl